HRM tömmer avfallskärlen under tiden 29.1. - 15.2.2019 kl. 5.30–22

06.02.2019 16:05

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Orsaken är rikligt snöfall.

talvi