Höstforum för Kyrkslätts kulturstrategi

21.11.2019 17:00 - 21.11.2019 20:00
Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Kategori: Kultur

I Kyrkslätts kommun görs för första gången upp en kulturstrategi. Strategin görs upp tillsammans med kommuninvånarna, och genom den ges kommunen riktlinjer för kulturverksamheten ända till 2025. På höstforumet i kommunhuset 21.11.2019 får vi preliminära uppgifter om resultaten från strategienkäten och ser kulturprogram.

kl. 17.00 Kaffeservering och inledning, kulturdirektör Maaret Eloranta

kl. 17.15 ”Vapaavalintainen tulevaisuus”, Masalan nuorisoteatteri uppför

kl. 17.30 Presentation av resultaten från strategienkäten, Pink Eminence, Outi Raatikainen

kl. 18.30 Kaffepaus, Greyhound duo är musikgäster

kl. 19.00 Hur fortsätter strategiarbetet hädanefter, Pink Eminence

kl. 19.15 Kulturdiskussion