Höstens service av vägbelysningen har inletts 3.9.2018

06.09.2018 09:47

Kategori: Gator och vägar

Höstens service av vägbelysningen har inletts 3.9.2018 i Veikkola och framskrider från Masaby mot Kyrkslätts centrum.

Gatlamporna kan vara tända dagtid med anledning av servicearbetet.

katuvalo