Hommas daghem


Hommas daghem och förskola finns i Masaby och erbjuder svenskspråkig verksamhet inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

På Hommas daghem vill vi erbjuda barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dagisdag med meningsfull verksamhet. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi formar och genomför vår verksamhet utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt.

Med vår verksamhet vill vi väcka barnets nyfikenhet och lust av att lära sig nya saker och ge barnen möjligheter att uppleva glädjen i att lyckas. Ett av våra viktigaste mål är att stärka barnets självkänsla samt de sociala och emotionella färdigheterna.

Våra gemensamma värderingar i småbarnsfostran på Hommas daghem är:

Att ge barnen en trygg uppväxtmiljö
Att visa respekt för barnet och dess familj
Att se och höra varje barn alla dagar
Att stöda barnets växande och lärande
Att bygga upp en bra fostringsgemenskap

Vi i personalen vill att Hommas daghem skall vara en positiv och trygg plats dit såväl barn som vuxna gärna kommer varje morgon. Vi utgår från barnens tankar, idéer och intressen i ett temainriktat arbetssätt. I samarbete med föräldrarna arbetar vi för barnets bästa. Vi anser att en bra fostringsgemenskap skall bygga på lyssnande, ömsesidig respekt, dialog och förtroende.

Daghemmet har fem barngrupper indelat enligt barnens ålder.

Homsar för 1-3 åringar, tel. 050-327 3526
Hultar för 1-3 åringar, tel. 050-327 2793
Bjönsar för 3-4 åringar, tel. 040-576 0120
Ljussar för 4-5 åringar, tel. 0400-275 458
Jofsar för 5 åringar, tel. 040- 567 9243
Förskolan för 6-åringar, tel. 040-567 7067

Ljusdalavägen 5 02430 Kyrkslätt
Hommas daghem
Öppettid
måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
06:30 - 17:30