HobbyHjältarna presenterar hobbyer i skolorna

12.12.2018 15:41

Kategori: Barn Unga Fritid

I slutet av 2016 lämnades det in en fullmäktigemotion om hobbygaranti. Målet med hobbygarantin är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha åtminstone en hobby. Hobbyteamet inom kommunens fritidstjänster satte igång arbetet för att främja hobbymöjligheterna.

– I hobbyteamet har vi pratat mycket om vad en hobby egentligen är, berättar Mika Taurivuo, som arbetar inom projektet Skolan i rörelse. Ofta tänker man att till exempel olika ledda hobbyer är riktiga hobbyer. Men det finns också hobbyer som man syssla med ensam, till exempel samla frimärken.

– Vi gick också igenom vilka olika hobbymöjligheter det redan finns i Kyrkslätt, berättar kultursekreterare Annika Eklund, som också är med i teamet. Vi konstaterade att det redan finns massor av möjligheter, men känner barnen och ungdomarna till dem?

Brett perspektiv på hobbyer

Som en utvecklingsåtgärd föddes HobbyHjältarna, som piloterades tillsammans med Kantverken koulu. HobbyHjältarna är riktat till åk 1–6 och under ett HobbyHjältarna-evenemang får eleverna gå från en punkt till en annan och bekanta sig med olika hobbyer, t.ex. kultur, musik, bildkonst, läsning, motion och handarbete. HobbyHjältarna strävar efter att se på hobbyer ur ett så brett – och ibland kanske överraskande – perspektiv som möjligt.

– Jag började själv fundera vad jag har att ge som kultursekreterare, berättar Annika Eklund. Jag har bland annat studerat arkeologi och egyptologi och jag vet att barn och unga ofta är fascinerade av hieroglyfer och chiffer.

Vid den punkt som Annika och Mika byggt upp fick eleverna först en uppgift som var skriven med dagens hieroglyfer, dvs. emojier. Det gällde att klura ut att gruppen först skulle handvirka en boll av tjockt garn och sedan spela boule med den.

– Eleverna tog sig ivrigt an uppgifter och det var roligt att följa med hur de klarade av den, berättar Mika. Alla kunde utan problem läsa emojier, virkade bollen och hann också spela under sina 15 minuter. I den här punkten kombinerade vi både motion och handarbete.

Under en HobbyHjältarna-träff hinner eleverna under en lektion bekanta sig med många olika saker, eftersom varje grupp tillbringar 15 minuter vid varje punkt. Å andra sidan kan också arrangörerna nå många barn och unga på en gång under ett HobbyHjältarna-besök.

– Under det första HobbyHjältarna-evenemanget träffade vi över 200 elever under tre timmar vi besökte skolan, berättar Mika Taurivuo.  

Gärna samarbete med föreningarna

För tillfället utvärderas och utvecklas HobbyHjältarna-konceptet. Avsikten är att HobbyHjältarna besöker alla skolor med åk 1–6. I fortsättningen är önskemålet också att verksamheten kunde utvecklas tillsammans med de lokala föreningarna.

Hobbymöjligheterna för barn och unga har utvecklats också på andra sätt. Bland annat sommarlovsverksamheten utökades så de traditionella lägren kompletterades med SommarAction-verksamhet som under för- och eftermiddagar samlade barn och unga på olika och håll i Kyrkslätt och där verksamheten baserade sig på deltagarnas önskemål. Dessutom har det ordnats olika slags popup- och mässevenmang, där de lokala föreningarna har presenterat sin verksamhet.

Kommunen har också tagit i bruk tjänsten Harrastushaku.fi, där barn och unga och deras vårdnadshavare kan hitta information om olika hobbyer och de lokala föreningarna kan meddela om sin verksamhet.

– Föreningarna ordnar mycket bra hobbyverksamhet för barn och unga i Kyrkslätt och inom fritidstjänsterna hoppas vi att vi tillsammans med föreningarna på olika sätt kunde öka hobbymöjligheterna och göra dem mer tillgängliga, konstaterar fritidsdirektör Katja Linnakylä.

Elever leker leken sten, sax, påse