Hobbygrupperna MyHobby och TALENT en ny samarbetsform mellan föreningar och kommunen

24.04.2019 10:25

Kategori: Barn Unga Ungdoms- och idrottstjänster

I Kyrkslätts kommun utvecklas hobbymöjligheterna för barn och unga på olika sätt. Redan nu samarbetar kommunen mycket med lokala föreningar, men man vill utveckla samarbetet vidare. För att främja samarbetet har man utvecklat ett nytt verksamhetskoncept: hobbygrupperna MyHobby och TALENT för barn och unga.

Tanken med grupperna MyHobby och TALENT är att de är öppna för alla och gratis för deltagarna. MyHobby-gupperna kan vara riktade till barn och unga i skolåldern och TALENT-grupperna till barn och unga som behöver särskilt stöd. Själva verksamheten ordnas av föreningen, och kommunen köper verksamheten av föreningen, reserverar lokalerna och stöder också föreningen på andra sätt. Själva hobbyerna kan ha att göra med t.ex. musik, hantverk, motion, läsning, skrivning och forskning.

Under detta läsår har man ordnat den första pilotgruppen i samarbete med Kirkkonummen Urheilijat ry. Det var en TALENT-motionsgrupp för barn som behöver särskilt stöd. Gruppen blev genast fullsatt, och försöket var helt och hållet lyckat.

Deltagarna i Talent-gruppen har särskilt tyckt om olika sång-, tafatt- och motionslekare. Också olika slags uppgiftsbanor har varit populära och på dem har varje deltagare kunnat göra saker enligt sina egna förutsättningar under handledning. 

– Vi anser att samarbetet med kommunen har varit smidigt och klart. Vi ingick ett skriftligt avtal om att ordna verksamheten. I avtalet har de ansvar och skyldigheter som gäller ordnandet av verksamheten specificerats, berättar Susanna Huusko från KirkU. Idrottsinstruktör för specialgrupper inom kommunen Bea Söderholm bistod till att börja med vid behov som sakkunnig, och av Bea fick vi information om de saker som i början ska beaktas. Det har varit viktigt att vi vid behov har haft möjlighet till stöd och konsultationshjälp.

Även att kommunen har köpt en tjänst av en förening har gett den behövliga tilläggssäkerheten för att inleda ny verksamhet.

– Om fritidstjänsterna inte hade bett om att ordna en motionsgrupp för barn och unga som behöver särskilt stöd skulle vi inte på egen hand ha vågat starta en sådan grupp, säger Susanna Huusko.

Nu söker kommunen fler samarbetspartner för att ordna hobbygrupper.

– Samarbete mellan olika aktörer inom hobbyverksamheten spelar en stor roll. Genom att göra saker tillsammans skapar vi möjligheter för barn och unga att syssla med och delta i hobbyer, konstaterar hobbykoordinator Sanna Korkelainen. I Kyrkslätt produceras redan nu mycket högklassig hobbyverksamhet för barn och unga, och föreningarna och organisationerna producerar en betydande del av den.

Om din förening är intresserad av att ordna MyHobby- eller TALENT-grupper, kontakta hobbykoordinator Sanna Korkelainen, tfn 0400 752 294 eller harrastustoiminta@kirkkonummi.fi

 

Ett barn hänger i ett räck och en handledare hjälper. Under timmarna har barnen fått göra övningar som hjälper kroppskontroll och smidighet.