Hobbygrupper – MyHobby & Talent

För utvecklandet av lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Kyrkslätt har kommunen fått statsbidrag av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, och verksamheten kommer att fortsätta också hösten 2020 och våren 2021.

Vi söker samarbetspartner för hobbyverksamheten som genomförs hösten 2020.Kontakter och mer information
Kyrkslätts kommuns fritidstjänster harrastustoiminta(at)kirkkonummi.fi

Hobbygrupperna MyHobby och TALENT är öppna för alla och gratis för deltagarna. MyHobby-gupperna är riktade till barn och unga i skolåldern och TALENT-grupperna till barn och unga som behöver särskilt stöd. För närvarande erbjuder vi bl.a. vetenskap och teknologi, gym, pilates, bildkonst och grupper där du kan pröva på olika idrottsgrenar.

Hobbygrupperna ordnas av lokala föreningar, organisationer och företag i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster.

Föreslå en hobby! Skicka ditt önskemål per e-post till harrastustoiminta(at)kirkkonummi.fi

Utbud områdesvis:

Centrum:

Veikkola:

Masaby/ Långvik: 

Ytterligare information


Sanna Korkelainen
hobbykoordinator
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi