Hobbygrupper – MyHobby & Talent

Hobbygrupperna MyHobby och TALENT är öppna för alla och gratis för deltagarna. MyHobby-gupperna är riktade till barn och unga i skolåldern och TALENT-grupperna till barn och unga som behöver särskilt stöd. För närvarande erbjuder vi bl.a. vetenskap och teknologi, gym, pilates, bildkonst och grupper där du kan pröva på olika idrottsgrenar.

Hobbygrupperna ordnas av lokala föreningar, organisationer och företag i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster. För tillfället deltar FC WILD ry, Gladius Kirkkonummi ry, KNUF r.f., Kirkkonummen Urheilijat ry, Masalan Kisa ry, Veikkolan Veikot ry, Kirkkonummi Rangers ry och Kirkkonummen Liikuntakeskus i verksamheten. Och fler är på kommande! 

Ytterligare information om grupperna och anmälningar i tjänsten Harrastushaku.fi med sökorden Kyrkslätt, myhobby, TALENT.

Föreslå en hobby! Skicka ditt önskemål per e-post till harrastustoiminta(at)kirkkonummi.fi

Hobbygrupperna som börjar i januari uppdateras på sidan under december månad.

Ytterligare information


Sanna Korkelainen
hobbykoordinator
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi