Hobbybilen turnerar i Kyrkslätt hela sommaren!

02.06.2020 16:02

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Barn Fritid Unga

I den ambulerande hobbyverksamheten kommer hobbyerna nära barn och unga. Med hjälp av fritidstjänsternas Hobbybil gör vi det möjligt för barn och unga att bekanta sig med olika hobbyer såväl i tätorterna som i glesbygdsområdena.

Verksamhet ordnas i Veikkola, Masaby, centrum och på glesbygdsområdena. Verksamhetsställen är bl.a. badstränder, näridrottsplatser, lekparker och skolornas gårdsområden.


Ungdoms- och idrottstjänsternas instruktörer tar med sig olika redskap och sätter igång spelen.

Verksamheten är gratis och man behöver inte anmäla sig i förväg. Du kan komma under verksamhetens öppettider.


Hobbybilen turnerar i Kyrkslätt vid följande tidpunkter. Mer exakta klockslag hittar du närmare tidpunkten för verksamheten på adressen www.kyrkslatt.fi/hobbybilen

to-fr 4.6–5.6 (handledningsspråk: finska, svenska)

må-fr 8.6–12.6 (handledningsspråk: finska, svenska)

må-to 15.6–18.6 (handledningsspråk: finska)

må-fr 22.6–26.6 (handledningsspråk: finska)

må-fr 29.6–3.7 (handledningsspråk: finska, svenska)

må-fr 6.7–10.7 (handledningsspråk: finska, svenska)

må-fr 13.7–17.7 (handledningsspråk: finska)

må-fr 27.7–31.7 (handledningsspråk: finska, svenska)

må-fr 3.8–7.8 (handledningsspråk: finska)

Vid regn är verksamheten inhiberad

Ungdoms- och idrottstjänsterna iakttar i sin sommarverksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens anvisningar gällande coronaviruset.

HarrastusPaku