Hobbybilen för seniorers verksamhet utvidgas till omgivningen kring motionsredskapen för utomhusbruk i Veikkola på måndag eftermiddagar

02.09.2020 09:28

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Hobbybilen, som blivit mycket populär, blir på fredagar och måndagar också en avgiftsfri hobbybil för seniorer. Hobbybilen för seniorer tar med sig idrottsmöjligheterna till olika delar av kommunen nära kunderna fredagar kl. 10.30–12.00 och måndagar kl. 15.00–16.00 i omgivningen kring uteredskapen i idrottsparken VELMO.

Målsättningen för evenemangen är att ge råd och tips för motion på eget initiativ samt att skapa gemenskap på verksamhetsplatserna. Utrustningen i hobbybilen för seniorer ger möjlighet till mångsidig verksamhet; bl.a. för balans- och muskelkonditionsövning och olika gårdsspel.

 

På evenemangen finns det alltid en idrottsinstruktör inom ungdoms- och idrottstjänsterna på plats för att ge handledning och råd.

Handledningen är på finska.

 

Man kan fritt välja bland evenemangen enligt eget intresse och egen tidtabell. Verksamheten är avgiftsfri och kräver inte separat förhandsanmälan.

 

Evenemangsplatserna och aktuell information på kommunens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/hobbybilen-for-seniorer och på ungdoms- och idrottstjänsternas Facebook-sida. Evenemanget annulleras vid regn.

 

Ungdoms- och idrottstjänsterna iakttar i sin verksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens föreskrifter gällande coronaviruset. Det är på varje kunds eget ansvar att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer i sin egen verksamhet och på så sätt för sin del förhindra spridningen av coronaviruset. Kom bara om du är frisk.

 

Ytterligare information:

Ungdoms- och idrottstjänsterna
idrottsinstruktör Maria Helenius tfn 040-561 2203