Hobbybilen den här veckan i Kyrkdalsparken och på Vattentornsbackens näridrottsplats

25.08.2020 15:45

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Hobbybilens otroliga hobbymöjligheter finns den här veckan till förfogande i Kyrkdalsparken och på nya Vattentornsbackens näridrottsplats invid Jokirinteen oppimiskeskus. På det nya området kan man bl.a. stärka musklerna på utemotionsområdet, och på allaktivitetsarenan kan bollsportarna få fram svetten. Näridrottsplatsen är ett område som får användas fritt och gratis utan att man skilt behöver reservera turer. Man kommer till näridrottsplatsen från olika håll via gång- och cykelvägar. Välkommen att utöva hobbyer!

Ungdoms- och idrottstjänsterna iakttar i sin verksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens föreskrifter gällande coronaviruset. Kom bara om du är frisk!

Platser och tider


Onsdag 26.8.

kl. 17.00-18.30, Kyrkdalsparken (Stationshörnet 2, 02400 Kyrkslätt) handledningsspråk: finska, svenska.

kl. 19.00-20.30, Vattentornsbackens näridrottsplats (Åängsvägen 7, 02400 Kyrkslätt), handledningsspråk: finska, svenska.

Torsdag 27.8.

kl. 15.30-17.00, Vattentornsbackens näridrottsplats (Åängsvägen 7, 02400 Kyrkslätt), handledningsspråk: finska.

Vesitorninmäen lähiliikuntapaikka