Hjärninflammationsvaccineringar (TBE) i Kyrkslätt och på Bobäckområdet 2021

05.03.2021 10:46

Kategori: Boende och miljö Service Vård- och omsorgsväsendet Gator och vägar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har fastställt att Bobäcks postnummerområde (02440) i Kyrkslätt som ett riskområde för fästingburen hjärninflammation (TBE-viruset) fr.o.m. år 2021, eftersom det på området förekommit flera TBE-virusfall de senaste åren. Av den anledningen är de som fyllt tre år och bor på postnummerområdet 02440 eller har permanent sommarboende där berättigade till avgiftsfria vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Personer som inte fått vaccinet tidigare får en grundvaccinationsserie, som består av tre avgiftsfria doser vaccin. Den andra dosen ges 1–3 månader efter den första dosen. Den tredje dosen ges 9–12 månader efter den andra. Också personer som inte har fullföljt grundserien får de kompletterande vaccinationerna gratis som en del av vaccinationsprogrammet.

Boosterdoser för dem som fått vaccinationsserien med tre doser ingår tills vidare inte i det nationella vaccinationsprogrammet utan bekostas själv. De som inte vistas eller rör sig i naturen under den snöfria tiden behöver inte vaccinet.

TBE-vaccineringarna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet börjar vecka 12 på Masaby hälsostation och i skolorna och rådgivningarna på området.

 

Tid kan bokas fr.o.m. 15.3.2021

Vi rekommenderar att man i första han bokar vaccinationstid till Masaby hälsostation på webben: https://www.kyrkslatt.fi/ehalsa

Du kan också boka vaccinationstid på numret 09 2968 3401 till Masaby hälsostation. Sommargäster från andra orter ska i första hand boka tid på detta sätt.

Familjer som besöker rådgivningen i Masaby vaccineras där med tidsbeställning. Kontakta den egna hälsovårdaren.

Skolelever som bor på Bobäckområdet vaccineras med tidsbeställning i skolorna i Kyrkslätt. Ta kontakt med skolhälsovårdaren i den egna skolan.

 

Övriga Kyrkslätt

Fästingburen hjärninflammation förekommer också annanstans i Kyrkslätt, och det är möjligt att det nationella vaccinationsprogrammet i framtiden utvidgas i Kyrkslätt. För tillfället gäller fortfarande vaccinationsrekommendation i övriga Kyrkslätt. För alla Kyrkslättsbor som rör sig särskilt mycket och minst fyra veckor i naturen under den snöfria tiden rekommenderas TBE-vaccin på egen bekostnad. Man kan begära recept och vaccineringstid på sin egen hälsostation. Man kan också skaffa vaccinet på privata hälsostationer och i fästingbussen.

Beakta att den fästingburna bakteriesjukdomen borrelios är mycket vanlig i Kyrkslätt, och mot den finns det tillsvidare inget vaccin. Därför är det viktigt att skydda sig mot fästingar och kolla sig efter att man rört sig i naturen i hela Kyrkslätt.

 

Ytterligare information om fästingburen hjärninflammation och vaccinet på THL:s sidor:

Fästingburen hjärninflammation

Fästingvaccin

De som bor på postnummerområde 02440 och de som är permanenta sommargäster där är berättigade till avgiftsfria vaccin:

Boviksgränden

Brittebovägen

Ensiobacken

Fasavägen

Gränsnäsvägen

Harjulavägen

Hommasängen

Hommasbrinken

Hommasvägen

Furunäsvägen

Hvitträskbranten

Hvitträskvägen

Karlsborgsvägen

Bobäcksberget

Bobäcksgränden

Bobäcksbacken

Bobäcksstigen

Bobäckstranden

Luomarannantie

Majviksvägen

Masabyvägen 510-626, 489-627

Bäckhagen

Gränsbomsvägen

Rauhalavägen 3-203, 20-216

Setrabacken

Sjöviksstranden

Sjöviksvägen

Sommarbovägen

Staffansgränden 

Storlandsvägen

Tassvägen

Torshällavägen

Postnummerområde 02440

punkki