Hjälpmedelsservice

Med hjälpmedel kan man minska den temporärt eller permanent försämrade funktionsförmågan p.g.a. skada eller sjukdom.

Syftet med servicen är att göra det möjligt för kommuninvånarna att delta i och att de så väl som möjligt klarar av bl.a. att röra sig, uträtta vardagens göromål, kommunicera, och sköta sig själva. Man kan söka sig till servicen själv eller hänvisad av andra sakkunniga, såsom läkare, hemvården eller den vårdande terapeuten.

Servicen är avgiftsfri. Hjälpmedlen är hälsocentralens egendom som cirkulerar.

Utredning av helhetssituationen och instruktioner vid överlåtelse av hjälpmedel

För bedömning av helhetssituationen, val av modell, prövning och instruktioner för användningen rekommenderar vi att tid reserveras vid komplicerade hjälpmedelsbehov och bl.a. vid överlåtelse av hjälpmedel som förutsätter mer krävande inlärning av användningen.

Ni kan vändar er till våra experter i hjälpmedelsärenden till exempel i följande situationer:

  • Hjälpmedel som stöder funktions- och rörelseförmågan och reparation av dem
  • Bedömning av hjälpmedel som stöder svårt rörelseförhindrade och neurologiska klienters funktions- och rörelseförmåga och övergång till stödjande hjälpmedelsbehov
  • Bedömning av behov av ändring av bostaden för klienter med svår funktionsnedsättning eller neurologiska klienter
  • Bedömning av behov av ändring av bostaden för äldre
  • Hjälpmedel för dagliga funktioner och behärskande av omgivningen
  • Smärtvård

Nedan nämnda hjälpmedel och tillbehör hör inte till hjälpmedel som kan skaffas via hjälpmedelsservicen:

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Rehabilitering
behandlingsmetoder / sjukgymnastik

Vi servar dig i den nya lokalen Kyrkslätts välfärdscentral, dörr D, gatuplan våningen 1, Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 


Utlåningsverksamet utan tidsbeställning

För att kunna röra dig normalt och utföra dagliga göromål kan du låna hjälpmedel på hjälpmedelsservicen i Kyrkslätts välfärdscentralen, Åängsvägen 2, (dörr D, gatuplan våningen 1) dagligen kl. 11–12 utan tidsbokning.

Förfrågningar gällande bedömning, utlåning och anskaffning av hjälpmedel vardagar kl. 11–12 tfn 029 151 5846 eller lämna ett meddelande på telefonsvararen övriga tider.

 

Transporter och återlämningar av hjälpmedel

Vi transporterar bara stora hjälpmedel hem (bl.a. sjukhusbäddar, personlyftar).

Du kan återlämna hjälpmedel när hälsocentralen är öppen genom att fylla i en återlämningsblankett som finns bredvid dörren till hjälpmedelsutlåningen och genom att lämna hjälpmedlet under trappan i närheten av hjälpmedelsservicen.

 

Anskaffningar med betalningsförbindelse

Fysioterapeuten bereder på basis av läkares eller annan rehabiliteringspersonals bedömning en betalningsförbindelse för individuella nyanskaffningar eller hjälpmedelsreparationer.

 

Förfrågningar gällande betalningsförbindelser för hjälpmedel: ansvarig fysioterapeut tfn 050 577 4787