Hjälpmedelsservice

Med hjälpmedel är det möjligt att minska en tillfällig eller permanent brist i funktionsförmågan.

Syftet med servicen är att kommuninvånarna kan röra sig, delta, kommunicera och klara sig så självständigt som möjligt i dagliga göromål och arbete. Man kan söka sig till servicen på eget initiativ eller hänvisad av andra sakkunniga, läkare, hemvård eller terapeut.

Servicen är avgiftsfri. Hjälpmedlen är hälsocentralens egendom som cirkulerar.

Överlåtande av hjälpmedel för långvarigt eller permanent bruk

För att garantera hög kvalitet på bedömning av hjälpmedel avsedda för långvarigt bruk rekommenderar vi att Ni beställer tid för bedömning och utprovning. Samtidigt får Ni eller t.ex. Er assistent tillräcklig handledning och instruktioner.

För bedömning och utprovning kan ni vända er till följande sakkunniga:

  • fysioterapeut tfn 050 349 2081. Hjälmedel för nedsatt rörelseförmåga och dagliga funktioner samt för träningbehov och smärtbehandling. Bedömning av ändringsarbeten i hemmet för äldre.
  • ergoterapeut tfn 050 365 5433. Hjälpmedel för dagliga funktioner och omgivningskontroll. Bedömning av ändringsarbeten i hemmet för gravt handikappade och neurologipatienter
  • fysioterapeut tfn 040 126 9635. Individuella nyanskaffningar av förflyttningshjälpmedel för gravt handikappade och neurologipatienter
  • talterapeut tfn (09) 2968 3314 tisdag och torsdag klo 13-14. Hjälpmedel för kommunikation och inlärning
Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Rehabilitering
behandlingsmetoder / sjukgymnastik

Utlåningsverksamhet utan tidsbeställning


Utlåning av hjälpmedel för tillfälliga behov sker utan tidsbeställning dagligen kl. 11-12 från hjälpmedelslagret vid fysioterapienheten i Kyrkslätts hälsocentral i centrum. Under samma tid kan Ni vända er med frågor eller reserveringar till


tfn (09) 2968 3331.


Betalningsförbindelse för anskaffning av nya eller vid en dyr reparation av individuella hjälpmedel


Beslut om betalningsförbindelse fattas på basis av läkares eller annan rehabiliteringspersonals bedömning av fysioterapeut Jenni Wollsten, som också koordinerar servicen.


Tfn 050 349 2081