Hjälp och stöd i vardagen

Servicenumret för äldre 050 594 1742

  • Betjänar kommuninvånarna må-fr kl. 8–15.
  • Betjänar i alla frågor som man undrar över – tröskeln att ta kontakt är låg.
  • Servicehandledning och rådgivning – vi hänvisar dig till den rätta yrkespersonen enligt dina behov.
  • En yrkesperson inom social- och hälsovården svarar på ditt samtal.