Hjälp med sysselsättning av Työmajakka ry

13.02.2018 14:11

Kategori: Sysselsättning

Kyrkslätts kommun och Työmajakka ry satsar i år tillsammans särskilt på sysselsättning av långtidsarbetslösa. Työmajakka ry i Kyrkslätt har fått arbetspolitiskt bidrag av staten för projektet Lautta työttömyydestä työhön. Työmajakka ry stöder särskilt arbetssökande som länge varit arbetslösa inom byggnads-, reparations-, tillverknings-, process- och transportbranschen och erbjuder hjälp bl.a. med att uppgöra handlingar som behövs för arbetssökning, att söka arbete samt att skaffa kortbehörigheter.

Välkommen till Työmajakka ry:s info för att höra mera om service som siktar på sysselsättning av långtidsarbetslösa i Kyrkslätts kommunhus 14.2.2018 kl. 12-14.  Kom och berätta om dina behov t.ex. i fråga om utbildningar i olika kort och bekanta dig med servicen som Työmajakka erbjuder och få fler idéer om hur du kan hitta en arbetsplats. Työmajakkas anställda är på plats för dig!

Ytterligare information: Projektansvarig Selina Nastase selina@tyomajakka.fi, tfn 040-3244056.

Annons för info

Työmajakan logo