Katalysatorn Kyrkslätt

Adress: Kyrkstallsvägen 1 (gatunivå, i samma lokaler som Navigatorn)
e-post: vauhdittamo@kirkkonummi.fi

 

För nuvarande betjänar vi huvudsakligen via distansförbindelse (bl.a. per telefon, e-post och Teams) må-fr kl. 08.30–16.00.

I akuta ärenden betjänar vi med tidsbeställning på vårt serviceställe (sådana ärenden som inte kan skötas via distansförbindelse).

Katalysatorn Kyrkslätt (Kirkkonummen Vauhdittamo) är ett nytt slags serviceställe där kunderna med låg tröskel kan få information och träning i frågor som gäller arbetslivet och utbildning. Katalysatorn är en mötesplats för arbets- och utbildningsgivare och personer som söker en arbets- eller studieplats eller som strävar efter att bli företagare.

Våra kunder är arbets- och utbildningsgivare och i Kyrkslätt bosatta arbetssökande som fyllt 30 år. Genom rådgivning, rekryteringsevenemang och skräddarsydda lösningar möts värdefullt arbete och kunniga och motiverade arbetstagare. Genom studie- och företagsrådgivning är det möjligt att utbilda sig och sysselsätta sig inom en ny bransch.

 

Servicehandledare Outi Niemelä
tfn/WhatsApp 040 675 9739
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Socialhandledare Sari Hirvonen
tfn/WhatsApp 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Katalysatorchef Pekka M. Sinisalo
tfn/WhatsApp 040 126 9885 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

TE-expert
tfn 
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Servicehandledare Tony Tähtinen
tfn 040 675 2982 
fornamn.efternamn@luckan.fi