Hjälp i våldsituationer

Pääkaupungin turvakoti ry

Villa Familias skyddshem

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuelt våld oberoende av kön

Lyömätön linja för män som har använt våld eller är rädda för att de ska använda våld inom sin familj eller i andra nära relationer.