Hjälp för arbetslösa arbetssökande i kommunhuset 4.4

03.04.2018 13:35

Kategori: Sysselsättning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Hej arbetslösa arbetssökande i Kyrkslätt! Työmajakka Ry och Plus50 Oy ordnar infomöten 4.4 kl. 12-14 i fullmäktigesalen i Kyrkslätts kommunhus på Ervastvägen 2.

kl. 12-13 Työmajakka Ry är en lokal förening som inlett sin verksamhet på nytt och som betjänar långtidsarbetslösa Kyrkslättsbor, särskilt arbetssökande och företag inom byggnad, reparation, process och transport i närområdet. Vårt gemensamma mål är att hitta arbetare till jobbet och jobb till arbetaren och därför har kommunen ett nära samarbete med Työmajakka. Föreningen ger dig bl.a. hjälp och idéer till arbetssökandet, meritförteckningar och ansökningar samt arbetskort.

kl. 13-14 Plus50 Oy är ett Esboföretag som grundats 2014 och som producerar lösningar till problemet med sysselsättning för över 50-åringar genom att erbjuda bl.a. handledning i att sysselsätta sig själv. Målgrupp för handledningen är arbetslösa arbetssökande i Kyrkslätt som är intresserade av att utnyttja sin yrkeskunskap genom nya metoder för arbetssökning. Målet är att den som får handledning sysselsätter sig själv med hjälp av andelslaget Osuuskunta Verkottaja. Kommunen bjuder på handledningen för arbetslösa arbetssökande i Kyrkslätt.

Välkommen att bekanta dig!

Ytterligare information: tyollisyys@kirkkonummi.fi

APUA TYÖTTÖMILLE