Hjälp dem som hjälper – 112-dagen firas också i Kyrkslätt

08.02.2019 11:19

Kategori: Boende och miljö

Att identifiera farliga ställen och att förebygga olyckor är det viktigaste säkerhetsarbetet var och en av oss kan göra. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att ingripa på rätt sätt. Genom en första släckningsinsats kan du förhindra att en brand sprids och blir förödande. Och genom att ge första hjälpen kan du rädda liv. På den nationella 112-dagen vill alla som jobbar med säkerhet i västra Nyland påminna om hur du kan underlätta de professionella hjälparnas arbete.

112-dagens evenemang i Kyrkslätt

Måndag 11.2.2019

  • Bobäck FBK, Masaby K-Market, Tinagränden 1, Masaby kl. 17-19: Kom och bekanta dig med våra fordon och verksamhet
  • Kyrkslätt brandstation, Obbnäsvägen 56, 11.2, öppet hus kl. 15-18.

Noggranna koordinater hjälper hjälparna att hitta fram

I brådskande nödsituationer, när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas, ska du ringa nödnumret 112.

 – Vi rekommenderar alla att ladda ner appen 112 Suomi till mobiltelefonen. När du ringer nödnumret via appen, överförs dina exakta koordinater automatiskt till nödcentralen och hjälpen kommer fram snabbare. Detta är till stor hjälp i synnerhet om du inte vet exakt var du befinner sig, till exempel om du är ute i naturen eller på en främmande ort, påminner ledande brandinspektör Pauliina Kopra.

Det finns också andra tjänster som skickar de exakta koordinaterna i samband med nödsamtal, till exempel AML som fungerar i Android-telefoner, Smart Locator och bilsystemet eCall. Även när man ringer nödsamtal via appen är det viktigt att också muntligt berätta var man befinner sig. Till exempel informationen om i vilken våning det brinner eller på vilken sida av motorvägen en bilolycka skett gör det lättare för hjälpen att hitta fram.

Dessutom är det bra att visa vägen fram till olycksplatsen, om det är möjligt. Till exempel i husbolag med flera flervåningshus eller i omfattande företagskomplex underlättar det hjälparna att hitta fram om någon är utomhus och kan visa i vilken byggnad och i vilken del av fastigheten olyckan skett. Det är också viktigt att skyltningen är uppdaterad.

– Om flervåningshusets ytterdörr är låst ska du berätta det under nödsamtalet. Berätta också hur dörren ska öppnas. Till exempel kan du ge dörrkoden åt den du talar med på nödcentralen. Ju snabbare hjälparna kommer in i trapphuset, desto snabbare kommer hjälpen fram, tipsar äldre konstapel Tiina Söder.

Det viktigaste för att hjälpen ska hitta fram är en tydlig och klart synlig adressnumrering. Västra Nylands räddningsverk och polisen uppmanar därför invånarna att kontrollera att numreringen på det egna huset syns tydligt till gatan under alla tider på året och alla tider på dygnet. Det lönar sig att fundera på hur både adressnumret och fastighetens infotavla ser ut med en utomståendes ögon – hittar man snabbt fram med hjälp av dem när man besöker fastigheten för första gången?

Stanna och hjälp till vid bilolyckor

När du upptäcker en olycksplats ska du sänka hastigheten. Om du är den första som anländer till olycksplatsen och konstaterar att det behövs hjälp ska du försäkra dig om att du själv är trygg och dessutom säkerställa att inga fler olyckor sker. Larma hjälp till platsen och ge vid behov första hjälpen åt skadade.

 — Stanna utan att bromsa kraftigt och plötsligt. Sakta lugnt in och sätt på nödblinkljusen redan innan du stannat. Kör nära vägkanten och stanna bilen vid vägrenen efter olycksplatsen. Lämna nödblinkljusen påslagna, instruerar Söder.

 Ta på dig en signalväst innan du kliver ur bilen. Förflytta dig längs vägrenen för att hjälpa offer, och larma hjälp genom att ringa nödnumret 112.

Vi har alla en skyldighet att hjälpa och rätt att få hjälp i en nödsituation. Genom att stanna på olycksplatsen kan du ge nödcentralen korrekt information om de exakta koordinaterna.

Kopra och Söder har ett gemensamt önskemål åt alla som både kör förbi och som stannar för att hjälpa.

 — Förvärra inte situationen ytterligare genom att fotografera eller filma olycksplatsen eller offren i stället för att hjälpa eller larma hjälp.


Västra Nylands räddningsverk
Polisinrättningen i Västra Nyland

Nyhetsbild: VNR

kalustohalli LUP paloautot