Historiens vingslag i Gillobacka hembygdshus

27.09.2019 13:30

Kategori: Museum Kultur

I torsdags var man rädd om bevarande av lokalhistorien i diskussionsmötet i anslutning till utarbetandet av kulturstrategin i Gillobacka hembygdshus.

Till kvällsmötet hade det samlats drygt trettio vänner av lokalhistoria, så huset var fullt. I inläggen påminde man om att generationerna växlar i snabb takt, så det är viktigt att kontinuerligt föra folkminnen vidare.

Gillobacka hembygdshus är iståndsatt av Kyrkslätts hembygdsförening, och föreningen har även gjort mycket annat för att bevara lokalhistorien. På Gesterby museiområde har föreningen sin utställning på ladugårdsvinden och mitt i backen står en över hundra år gammal väderkvarn.

I närheten av Gesterby museiområde blir fler skollokaler färdiga inom de närmaste åren, och så kan skolklasserna lätt dra nytta av Gesterby museiområdes gåvor. På mötet dryftades hur man skulle kunna tillverka färdiga besökspaket till lokalhistoriska mål för skolklasser.

Kulturstrategimötet lockade fullt med åhörare.

På mötet ville man utveckla Kyrkslätts museer till en allt mera kollektiv verksamhet. Till museerna önskade man många olika typer av evenemang som t.ex. evenemanget Pelit keskiajalla, keskiaika peleissä (Spel på medeltiden, medeltiden i spel), som nyligen ordnades på Ragvalds museum.

Lokalhistorien behandlades även med tanke på bysamhällen, och där lyfte man fram Alisgårdens hembygdsmuseum i Lappböle. Museet upprätthålls av Kyrkslätts hembygdsförening. Den nyaste byggnaden på området är Tina-stugan. Renoveringen av stugan blir färdig nästa år. Stugan blir ett evenemangshus som är lämpligt för åretruntbruk i Lappböle.

På mötet om lokalhistorien framhävdes vikten av lokalarkivet Arkivalia, som upprätthålls av Kyrkslätts hembygdsförening. Arkivalia verkar i kommunens före detta arkivutrymmen, så det finns mycket arkivbeständigt utrymme. Det skulle alltså finnas rikligt med plats för material för Arkivalia att upprätthålla. Till exempel föreningarnas arkiv är välkomna till Arkivalia.

Gillobacka hembygdshus är iståndsatt av Kyrkslätts hembygdsförening.

Man har strävat efter att bevara rikligt med gamla föremål i Gillobacka hembygdshus.

BILDTEXT Kyrkslätts hembygdsförening grundades år 1910 av Johan Evert Rosberg.

 Arkivalia: https://kyhf.hembygd.fi/arkivalia_sv/start

Kyrkslätts hembygdsförening: https://kyhf.hembygd.fi/svenska/start

Kyrkslätts hembygdsförening