Historieforskaren Aapo Roselius besöker huvudbiblioteket och berättar om inbördeskrigets minnesmärken

22.03.2018 19:00 - 22.03.2018 21:00

Kategori: Bibliotek

Genom att resa närmare ett halvt tusen minnesmärken genast efter kriget, strävade den vita sidan att föreviga och monopolisera tolkningen av kriget som frihetskrig. Kampen om inbördeskrigets minne fortgick i flera generationer. Tillställningen är finskspråkig, men du kan ställa frågor och diskutera på svenska.
Välkommen att lyssna och diskutera!