Hinku-kommunerna deltar i Nollutsläppsdagen Zero Emissions Day 21.9.2019

17.09.2019 10:54

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Klimatdieträknaren som utvecklats av Finlands miljöcentral hjälper med att identifiera var vardagens kolfotspår uppstår och hur man kan förminska det

Med Klimatdieträknaren kan man räkna ut klimatfotspåret som uppstår av boende, trafik, mat, avfall och annan konsumtion under ett år. Räknaren hjälper till att identifiera hur vardagens utsläpp uppstår och ger på basen av de egna svaren utvalda tips om hur man kan minska sitt kolfotspår genom konkreta, små och stora gärningar.

Med räknaren kan man noggrant räkna ut sitt eget kolfotspår på basen av uppgifter som man själv ger eller alternativt snabbt baserat på standardvärden. Standardvärdena baserar sig på bakgrundsuppgifter som användaren gett.  Det egna resultatet kan sparas på webbplatsen, vilket möjliggör uppföljning av den egna utsläppsutvecklingen. Det är också möjligt att jämföra sitt eget kolfotspår med medelfinländarens konsumtion eller olika svarargruppers resultat. Kom ihåg att fylla i ditt eget postnummer i räknaren. Räknaren finns enbart på finska och engelska.

Hushållens konsumtion

Hushållens konsumtion utgör en mycket stor del av Finlands utsläpp och orsakade 66 procent av Finlands konsumtionsbaserade utsläpp år 2015. År 2016 var kolfotspåret från Finlands hushåll 60 miljoner ton koldioxid. Kolfotspåret var 12 procent större än år 2000, vilket till stor del beror på ökningen av konsumtionsutgifter.

Medborgare kan påverka växthusgasutsläppen i sin egen vardag genom att skapa efterfrågan på lösningar med litet kolspår och genom att stöda en ambitiös klimatpolitik. För att kunna uppnå en minskning av utsläppen behövs också stora förändringar i samhället på systemnivå, i t.ex. energisystemen: hur energi produceras, konsumeras, lagras och överförs.  Samtidigt har varje människa sina egna konsumtionsvanor. Klimatdieträknaren hjälper människor att fästa uppmärksamhet vid de val och vanor genom vilka man i sin egen vardag kan uppnå de största utsläppsminskningarna.

Finlands miljöcentral

Läs mer om Nollutsläppsdagen (in english)

HINKU