Hemvårdsstödets kommuntillägg ändras fr.o.m. 1.8.2019

12.02.2019 14:38

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Från och med 1.8.2019 får vårdnadshavarna kommuntillägg till hemvårdsstödet för barn under 2 år. Beloppet är 150 euro/barn/månad.

Kyrkslätt-tillägget betalas ut för barn under 3 år t.o.m. 31.7.2019.

Vårdnadshavarna behöver inte söka Kyrkslättstillägget separat, utan Fpa fattar beslut om kommuntillägget på basis av ansökan om hemvårdsstöd.

Familjens övriga barn kan delta i småbarnspedagogik eller förskoleundervisning utan att det barn som vårdas hemma förlorar sitt kommuntillägg.

För adoptivbarn ansöks om hemvårdsstödets kommuntillägg 150 euro/månad på samma grunder som vårdpenning. Tillägget söks via bildnings- och fritidstjänsterna.

Läs mer om hemvårdsstödet

kommunens logo fyren