Hemvårdsstödets kommuntillägg ändras fr.o.m. 1.8.2019

26.07.2019 11:20

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Från och med 1.8.2019 får vårdnadshavarna kommuntillägg till hemvårdsstödet för barn under 2 år. Beloppet är 150 euro/barn/månad.

Vårdnadshavarna behöver inte söka Kyrkslättstillägget separat, utan Fpa fattar beslut om kommuntillägget på basis av ansökan om hemvårdsstöd.

Familjens övriga barn kan delta i småbarnspedagogik eller förskoleundervisning utan att det barn som vårdas hemma förlorar sitt kommuntillägg.

För adoptivbarn ansöks om hemvårdsstödets kommuntillägg 150 euro/månad på samma grunder som vårdpenning. Tillägget söks via bildnings- och fritidstjänsterna.

Läs mer om hemvårdsstödet

kommunens logo fyren