Hemvård

Hemvården består av hemservice, hemsjukvård och stödservice.

Ändringen av klientavgiften 1.7.2021

Hemvården är avsedd för funktionshindrade kommuninvånare som inte klarar av sina vardagliga funktioner i hemmet utan hjälp. Utgångspunkten för hemvårdsservicen är att säkerställa en god livskvalitet samt ett så tryggt och självständigt liv som möjligt för kunderna. En service- och vårdplan som utarbetats tillsammans med kunden och hans/hennes anhöriga hjälper att uppnå målen för servicen.

När hjälp ordnas beaktas hur brådskande hjälpbehovet är och om hemvården kan genomföra servicen tillsammans med kunden, de anhöriga och samarbetsinstanserna. Hemvården kan vara tillfällig eller regelbunden och den kan utföras hemma eller på distans.

Kundavgiften för hemvården bestäms enligt antalet besök. För ett tillfälligt kundbesök debiteras en engångsavgift och för regelbundna kundbesök debiteras en månadsavgift som bestäms enligt bruttomånadsinkomsterna, betalningsförmågan, familjens storlek och hjälpbehovet.

Vår målsättning är att erbjuda snabb service så smidigt som möjligt. Bedömning av servicebehovet görs inom högst tre vardagar och en helhetsbetonad bedömning av servicebehovet görs inom högst sju vardagar räknat från när kontakt togs med hemvården.

Meddelande för hemvårdsklienters anhöriga

Medborgare
Socialtjänster - Hemvård och hemservice
öppenvård (hälso- och sjukvård) / hemvård

Kundservice
På vardagar kl. 7.30 – 14.30


Hindersby- Porkala
Hindersby, Jolkby, Kantvik, Bredberget, Tols, Obbnäs, Porkala
sjukskötare
tel. 040- 772 8062


Centrum 1
Centrum, Finnsbacka, Överby, Getberg
sjukskötare
tel. 040- 841 3875


Centrum 2
Gesterby, Lindal, Ravals, Smedsby, Vecklax
sjukskötare
tel. 050- 350 3887


Masaby
Bobäck, Långvik, Sarfvik, Sundsberg
sjukskötare
tel. 040- 528 2071


Veikkola
Evitskog, Kylmälä, Lappböle, Oitbacka
sjukskötare 
tel. 040- 772 8072


Utskrivningsteam

tel. 040-126 9574


Postadress
PB 20
02401 Kyrkslätt