Hemspråk och kultur som tema för strategidiskussionerna

30.09.2019 11:06

Kategori: Museum Kultur

I anknytning till arbetet med Kyrkslätts kulturstrategi ordnar vi torsdag 17.10 kl. 17-20 en diskussionskväll för allmänheten med temat ”Hemspråk och kultur”.

Diskussionen ordnas i det finlandssvenska kulturcentret Luckan i köpcentret Kirsikka bredvid K-Citymarket. Luckans verksamhet omfattar i synnerhet kultur för barn och unga samt allt mer rådgivning för invandrare.

Före den egentliga strategidiskussionen kl. 16-18 ordnas en flerspråkig målningsverkstad som är öppen för alla. För reservering av målningsutrustning bör man anmäla sig i förväg till verkstaden per e-post till tony.khalil@luckan.fi senast 10.10.

Man kan komma för att följa med verkstaden till Luckan mellan kl. 17 och 18 då det också serveras kaffe med bulle. Samtidigt kan man bekanta sig med Luckans mångsidiga verksamhet.

Under strategikvällen kl. 18-20 funderar vi tillsammans på hur man i Kyrkslätt kan främja kulturell växelverkan och internationell kulturverksamhet. Enligt den nya lagen om kulturverksamhet är detta en av kommunens uppgifter. På pausen uppträder barn med musik.

Ytterligare information om kulturstrategiarbetet finns på kommunens webbplats kyrkslatt.fi/vi-utvecklar-kulturtjansterna. Svara på strategienkäten på sidan!

BILDTEXT Kulturstrategins diskussionskväll ordnas i kulturcentret Luckan, där också Irma Käräväs och Nina Dillströms konstutställning pågår.

Luckan