Hemsjukhus

Kyrkslätts hemsjukhus ger sjukhusvård hemma hos patienten alla dagar dygnet runt på hela kommunens område.

Hemsjukhuset ger vård bland annat till patienter med intravenös medicinering samt patienter i hospisvård och palliativ vård. Med palliativ vård, dvs. symtomatisk vård, menas helhetsbetonad vård av patienter med en obotlig och framskridande sjukdom. Hospisvård är det sista skedet av palliativ vård.

Till hemsjukhuset behövs en läkarremiss. I hemsjukhuset arbetar en läkare och sjukskötare som gör hembesök enligt överenskommelse och vid behov i joursituationer.

Mellan vårdbesöken måste patienten klara sig på egen hand eller med de anhörigas hjälp i hemmet. Om det behövs kan patienten flyttas till avdelningen i Esbo sjukhus eller Jorv.

Om du inte behöver sjukvård utan hjälp med de dagliga sysslorna ska du kontakta hemvård. Hemvårdens koordinator bedömer ditt behov av tjänster innan hemvården inleds.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring
skötsel / hälsovård

Kontaktuppgifter


Sjukskötare

tfn 040 1269746

Fax 09 2976001