Hemservicens familjearbete

Hemservicens familjearbete är kommunal service för barnfamiljer.

Personalen inom hemservicen är yrkeskunniga arbetstagare inom socialväsendet som verkar inom barnfamiljer. De hjälper familjen i det dagliga arbetet, t.ex. med barnskötsel och matlagning. Deras arbete är klientorienterat övergripande stödjande av familjen.

Hemservicen kan beställas hem för att underlätta familjen med det man behöver hjälp med just då. Utgångspunkten är familjens egna resurser och utnyttjande av dem.

Hemservicens gruppvård

Hemservicens gruppvård ordnas av hemservicens familjearbete och är avgiftsbelagd kommunal service för barnfamiljer. Avgiften är familjespecifik. Man kan föra barn i åldern 0-5 till gruppvård.

 • Gruppvård Släntgårdens invånarpark på fredagar kl. 8–11.30.
  Adress: Släntgränden 4, 02430 Masaby

 • Gruppvård Veikkosvinden invånarpark på onsdagar kl. 8.30-11.30.
  Adress: Pihtakuja 4, 02880 Veikkola

När lönar det sig att ta kontakt?

 • du behöver hjälp under graviditetstiden eller efter förlossningen
 • flerlingsfamilj
 • plötslig förändring i livssituationen
 • försämring av familjens funktionsförmåga
 • du känner dig utmattad i vardagen
 • du behöver barnpassningshjälp för rådgivnings-, läkar- eller terapibesök
 • du behöver stöd i de vardagliga rutinerna
 • annat behov av hjälp

Hemservice beviljas inte:

 • p.g.a. studier eller hobbyer
 • för behov av personlig assistent
 • för att möjliggöra att en förälder arbetar eller p.g.a. distansarbete
 • för vård av barn som insjuknat plötsligt, om föräldrarna har rätt att stanna hemma för att vårda barnet
Medborgare, Barn och barnfamiljer
Socialtjänster - Hemvård och hemservice
social service / hemservice

Kontaktuppgifter


tfn 040 512 8140

Telefontid må och to kl. 9-11


Hjälp kan inte beställas per e-post eller textmeddelande, endast per telefon under telefontiden.