Hemservicens familjearbete

Hemservicens familjearbete är kommunal service för barnfamiljer.

Personalen inom hemservicen är yrkeskunniga arbetstagare inom socialväsendet som verkar inom barnfamiljer. De hjälper familjen i det dagliga arbetet, t.ex. med barnskötsel och matlagning. Deras arbete är klientorienterat övergripande stödjande av familjen.

Hemservicen kan beställas hem för att underlätta familjen med det man behöver hjälp med just då. Utgångspunkten är familjens egna resurser och utnyttjande av dem.

Barnparkering

Barnparkering ordnas av hemservicens familjearbete och är avgiftsbelagd kommunal service för barnfamiljer. Avgiften är familjespecifik. Man kan föra barn i åldern 0-6 till parkeringen.

 • Barnparkering i Bredberget fredagar kl. 8-12, adress: Tarutie 1 C 33, 02400 Kyrkslätt.

När lönar det sig att ta kontakt?

 • du behöver hjälp under graviditetstiden eller efter förlossningen
 • flerlingsfamilj
 • plötslig förändring i livssituationen
 • försämring av familjens funktionsförmåga
 • du känner dig utmattad i vardagen
 • du behöver barnpassningshjälp för rådgivnings-, läkar- eller terapibesök
 • du behöver stöd i de vardagliga rutinerna
 • annat behov av hjälp

Hemservice beviljas inte:

 • p.g.a. studier eller hobbyer
 • för behov av personlig assistent
 • för att möjliggöra att en förälder arbetar eller p.g.a. distansarbete
 • för vård av barn som insjuknat plötsligt, om föräldrarna har rätt att stanna hemma för att vårda barnet
Barn och barnfamiljer
Hemvård och hemservice
social service / hemtjänst

Kontaktuppgifter


tfn 040 512 8140

Telefontid må och to kl. 9-11


Hjälp kan inte beställas per e-post eller textmeddelande, endast per telefon under telefontiden