Hemservice

Hemvården består av hemservice, hemsjukvård och stödservice.

Hemservicen stöder och hjälper när kunden på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hemhjälp för att klara av vardagssysslor och personliga funktioner som att sköta hygienen. De som arbetar inom hemservicen är i huvudsak hemvårdare, hemhjälpare och närvårdare.

De anställda inom hemservicen följer också upp hur kunden mår och ger kunder och anhöriga råd i frågor som gäller tjänsterna.

Stödtjänsterna kompletterar den övriga hemservicen. Som stödtjänster kan man ordna måltidsservice hem, städning, badning och transporttjänster.

Medborgare
Hemvård och hemservice
öppenvård (hälso- och sjukvård) / hemvård

Kundservis
På vardagar kl. 7.30 – 14.30


Heikkilä- Porkkala
Heikkilä, Jolkby, Kantvik, Laajakallio, Tolsa, Upinniemi, Porkkala
sjukskötare
puh. 040- 772 8062


Centrum 1
Centrum, Finsbacka, Överby, Vuohimäki
sjukskötare
puh. 040- 841 3875


Centrum 2
Gesterby, Lindal, Ravals, Smedsby, Veklahti
sjukskötare
puh. 050- 350 3887


Masaby
Luoma, Långvik, Sarfvik, Sundberg
sjukskötare
puh. 040- 528 2071


Veikkola

Evitskog, Kylmälä, Lappböle, Oitmäki
sjukskötare 
puh. 040- 772 8072


Postadress
PL 20
02401 Kyrkslätt