Hemservice

Hemvården består av hemservice, hemsjukvård och stödservice.

Hemservicen stöder och hjälper när kunden på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hemhjälp för att klara av vardagssysslor och personliga funktioner som att sköta hygienen. De som arbetar inom hemservicen är i huvudsak hemvårdare, hemhjälpare och närvårdare.

De anställda inom hemservicen följer också upp hur kunden mår och ger kunder och anhöriga råd i frågor som gäller tjänsterna.

Stödtjänsterna kompletterar den övriga hemservicen. Som stödtjänster kan man ordna måltidsservice hem, städning, badning och transporttjänster.

Medborgare
Socialtjänster - Hemvård och hemservice
öppenvård (hälso- och sjukvård) / hemvård