Hemservice

Kyrkslätts bibliotek erbjuder hemservice åt kommuninvånare som av olika orsaker är förhindrade att själva besöka biblioteket.

Allt det material som biblioteket har; böcker, ljudböcker och musik, kan enligt överenskommelse levereras hem till kunden. Från årets början har hemservicen också förmedlat Daisy-talböcker som ges ut av de synskadades bibliotek Celia. De lättanvända cd-rom-skivorna är avsedda för kunder med lässvårigheter eller med nedsatt syn.

De äldre,Långtidssjuka,Handikappade
Bibliotek
257
biblioteksservice / utlåningsverksamhet, personer med sensoriska funktionshinder / synskadade

Huvudbiblioteket
Tfn 09 2967 2467