Hembygdssamlingen

Kyrkslättssamlingen

Bibliotekets Kyrkslättssamling är till för alla, som är intresserade av Kyrkslätts historia. Samlingen består av böcker,kartor, tidningsartiklar, musikmaterial samt mikrokort (kyrkoböckerna) och finns till största delen i huvudbibliotekets hembygdsrum, där det också finns tillgång till mikrokorts- och mikrofilmsläsare.

Allt material som berör Kyrkslätt finns i en kronologisk förteckning, men är också tillgängligt och sökbart i Bibliotekskatalogen.

Söktips

Du kan söka på bokens, artikelns eller författarens namn eller med hjälp av ämnesord. Vid friordssökning kan du använda egna sökord.

När du söker uppgifter om Kyrkslätt är det skäl att använda sökorden Porkala, Porkalaområdet eller Porkalaparentesen. Detta gäller speciellt tiden 1944-1956.

Enskilda ortnamn används sällan som sökord om inte artikeln eller boken behandlar just denna by eller gård, t.ex. Bobäck by eller Oitbacka gård.

Andra länkar som rör Kyrkslätt:

Arkiston helmiä: Kirkkonummen suurin lehdistöinfo (Viisykkönen)

Lokalhistoria

Porkkala tillbaka (YLE)