Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 9.1.2023 nr 81/2023 om kommunalbesvär

13.01.2023 12:49

Kategori: Kungörelse

Diarienummer
25228/03.04.04.04.10/2021

Ärende
Kommunalbesvär

Beslut som överklagas
Kyrkslätts kommunstyrelse 11.10.2021 § 454
Länk till beslutet: http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021922-14

Förvaltningsdomstolens avgörande
Förvaltningsdomstolen förkastar besvären.

Sökande av ändring
Ändring i Helsingfors förvaltningsdomstols beslut får sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.