Hej du som avslutar grundskolan – sök sommarjobb inom Kyrkslätts kommun!

11.02.2019 09:15

Kategori: Sysselsättning Barnvänlig kommun Unga

Nästa sommar får 350 unga Kyrkslättsbor som slutar grundskolan sommarjobb för två veckor av kommunen. Dessutom hjälper kommunen de unga att hitta sommarjobb genom att erbjuda 250 sommarsedlar för arbete inom företag i Kyrkslätt.

Idén om att erbjuda särskilt stöd för unga Kyrkslättsbors sommarjobbande kom från kommunens ungdomsfullmäktige. ”Vi upplevde att det inte är lätt för unga att få det första sommarjobbet. Det är fint att hemkommunens ungdomsfullmäktige kunde medverka,” säger ordförande för ungdomsfullmäktige i Kyrkslätt Saga Lavi.

I samband med Kyrkslätts kommuns budgetförhandlingar tog man tag i ungdomsfullmäktiges förslag och höjde anslaget för sommarjobb för det här året till 180 000 euro. ”Det är till stor glädje att kommunen kan hjälpa hela åldersgruppen i Kyrkslätt att få sommarjobb. Den första sommararbetsplatsen är en stor fördel för den unge då hen söker jobb i framtiden. Det är speciellt fint att det är ungdomsfullmäktige som tagit initiativet,” säger Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio.

För en arbetsperiod på två veckor i kommunens tjänst betalas 375 euro i lön till den unge. Arbete erbjuds t.ex. inom läger- och klubbverksamhet för barn och unga, barnskötsel, äldreomsorg, städning och underhåll i olika delar av kommunen. Den ungdom som får en sommarsedel söker själv sin arbetsplats hos ett företag som ligger i Kyrkslätt. Kommunen betalar 200 euro i bistånd till företaget för att anställa den unge förutsatt att sommarjobbsperioden inom företaget är minst två veckor lång under tiden 1.6-4.8.2019 (35 h/vecka).

I Kyrkslätt finns litet mindre än 600 unga födda år 2003 som slutar grundskolan. Ansökningstiden för sommarjobb för intresserade unga Kyrkslättsbor har börjat och pågår fram till den 6.3.

Var aktiv och anmäl dig i god tid!

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten

Utskrivbar blankett

Övriga sommararbetsplatser inom kommunen lediganslås senare.

kesätyö