Heikkiläs korsningsbro kommer att renoveras mellan 22.7.-7.8.2019.

19.07.2019 11:54

Kategori: Gator och vägar

Bron stängs helt av från trafik på grund av reparationer den 22 juli 2019 kl. 7:00 och öppnas igen för trafik den 7 augusti 2019 kl. 16:00. Omvägen över motorvägen är via Porkalavägen.

""

Ytterligare information om trafikändringar:

Ansvarig för reparationerna Lasse Dahl, Destia Oy
tel. 040 662 3063 / e-post lasse.dahl@destia.fi

Vi beklagar störning som föranleds av reparationerna.