Häxstenen hänför på Eriksstigen

02.07.2019 13:18

Kategori: Kultur Idrott och friluftsliv Fritid

I skuggan av ekar och hassellundar finns en flat häxsten, som kittlat fantasin hos de som beträder Eriksstigen. Denna kulturstig fick nu en ny vägvisartavla där man lätt kan börja den knappt en timme långa rutten.

Eriksstigen berättar om Koskis-Navalaområdets historia, natur och nuvarande situation. Information om dessa får man ur guiden som man kan ladda ner i sin mobiltelefon på adressen kyrkslatt.fi/stigar-och-utflyktsmål. I anknytning till guiden finns en karta med hjälp av vilken man kan följa stigen.

Rutten löper längs stigar och småvägar på Haapajärvi strandmarker i terrängen mellan Eriksgård och Navala gård. Man kan känna historiens vingslag i den dunkla ekallén, som i tiden gjordes för herrskapets promenader. Navalas träalléer syns på kartor från slutet av 1800-talet.

Eriksgårds många byggnader har presenterats omsorgsfullt i den elektroniska guiden och de har märkts ut i terrängen med träskyltar, så som stigens andra mål. Längs samma stigar för 130 år sedan gick statsrådet Carl Ferdinand von Wahlberg, som år 1890 köpte båda gårdarna och sammanslog dem till samma fastighet med namnet Eriksgård efter sin son Erik.

Beredningen av Kyrkslätts kulturstrategi, som blir färdig nästa år, är i full gång, vilket stöttas av projektsekreteraren för kulturtjänsterna Jari Kallios sommarturné i kommunens kulturobjekt. Nu var det dags för Eriksstigen.

https://www.kyrkslatt.fi/stigar-och-utflyktsmal

Häxstenen hänför på Eriksstigen