Häng med oss

Ungdomslokalerna är för barn och unga i årskurs 3 till 17 år. I ungdomslokalen kan du spela bland annat biljard, pingis, bordfotboll, brädspel och-spelkonsoler samt pyssla och använda köket. Du kan också motionera mångsidigt i allaktivitetssalen, allt från bollspel till boxning och dans till trampolinhopp. 

Du behöver inte anmäla dig på förhand för att delta och verksamheten är gratis för deltagaren. Verksamheten ordnas av Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster.

Vi iakttar i vår verksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens föreskrifter gällande coronaviruset. Vi rekommenderar att alla över 15 år använder ansiktsmask i ungdomslokalernas allmänna utrymmen, så som på samlingsplatser, entréhallar och omklädningsrum.

Kom också ihåg att iaktta andra allmänna säkerhetsanvisningar:

  • Kom endast om du är helt frisk.
  • Håll tillräckligt skyddsavstånd (1-2 m) till andra personer.
  • Ha god handhygien.
  • Undvik onödiga samlingar.
  • Då du hostar eller nyser, gör det i en engångsnäsduk, eller hosta/nys mot din egen armhåla. Kom ihåg handhygienen efter det.

Tack för att du tar hand om dig själv och andra!