Handikappservice

Kyrkslätts handikappservice

Västra Nylands välfärdsområde ansvarar för tjänsten fr.o.m. 1.1.2023. Länk till välfärdsområdets webbplats.

Socialarbetet inom handikappservicen betjänar personer som på grund av handikapp eller långvarig sjukdom behöver tjänster enligt handikappservicelagen eller lagen om utvecklingsstörda eller stöd för närståendevård.

Syftet med handikappservicen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Du kan kontakta handikappservicen om du eller din närstående har ett handikapp eller en sjukdom som långvarigt orsakar särskilda svårigheter att klara av vanliga funktioner i livet.

Handikappservicen ordnar tjänster och stödåtgärder som hjälper de handikappade att klara av vardagen. En del av tjänsterna hör till tjänster som kommunen är särskilt skyldig att ordna och en del är behovsprövade stödåtgärder. Du kan ansöka om tjänster och stödåtgärder skriftligen med en blankett eller en fritt formulerad ansökan. Arbetaren vid handikappservicen utreder servicebehovet med dig.

Västa Nylands välfärdsområde

Funktionshinderservicen på väg mot Västra Nylands välfärdsområde

Om du är klient inom personlig assistans och behöver skyddsutrustning för att skydda dig, ta kontakt med handikappservicen må och to kl 10-11 på numret 09 29671 eller din egen socialarbetare.

Aktuell information om coronaviruset

Brev till serviceproducenterna inom personlig assistans

Anvisning till arbetsgivare och deras personliga assistenter

Leverans av skyddsutrustning till klienter inom personlig assistans

Kan jag som arbetsgivare till en assistent förutsätta att min personliga assistent tar coronavaccin?

Klientavgifter

Handikappservicens områdesindelning

Södra området och  och svenskspråkiga klienter

Centrumområdet och klienter som bor någon annanstans än i Kyrkslätt O-U

Norra området och klienter som bor någon annanstans än i Kyrkslätt A-N och V-Ö

Områdena på kartan

Medborgare, Handikappade
Socialtjänster - Andra än boende- och hemservice för personer med funktionsnedsättning
social service / handikappservice

Vi flyttar till Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2023. Våra e-postadresser kommer att ändras till: fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Funktionshinderservicens telefonrådgivning betjänar på måndagar och torsdagar kl. 9-11 Telefon växeln Västra-Nylands välfärdsområde tfn. 029 151 2000.

 

Vårt kontor finns i Välfärdscentralen på adressen Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt (betjänar med tidsbokning).