Hamnar och båtliv

Porkala Marin

Kyrkslätts kommun har hyrt administration och underhållet av Porkala Havsby till Saaristo Yhtiöt Oy. 

Kontaktuppgifter:
Porkala Marin
Dragesvägen 108, 02400 Kyrkslätt
045 260 2633  
porkalamarin@seapoint.fi 

Satamayhdistys-Linlo Marina ry

Mer information: linlomarina.fi/

Polletten till sjösättningsrampen i Linlo hamn kan årligen köpas i kommunens servicekontor till priset 30 euro. Vi frågar efter bilens och trailerns registernummer.

Kantviks småbåtshamn

Mer information: kantvikinpurjehtijat.fi/

Andra småbåtshamnar på kommunens område

Medvastö småbåtshamn

Ytterligare information: Kirkkonummen kala- ja metsämiehet Ry www.kkmm.fi