Hamnar och båtliv

Porkala Marin

Kyrkslätts kommun har hyrt administration och underhållet av Porkala Havsby till Galonis Ab. Mer information: www.tritonmarin.fi/fi/porkala-marin-fi.html

Satamayhdistys-Linlo Marina ry

Mer information: linlomarina.fi/

Polletten till sjösättningsrampen i Linlo hamn kan årligen köpas i kommunens servicekontor till priset 30 euro. Vi frågar efter bilens och trailerns registernummer.

Kantviks småbåtshamn

Mer information: kantvikinpurjehtijat.fi/satamat/laituripaikat/