Hamnar och båtliv

Porkala Marin

Kyrkslätts kommun har hyrt ut förvaltningen och underhållet av hamnen i Porkala Havsby till Saaristo Yhtiöt Oy. I Porkala Havsby på Dragesvikens område finns en gästbåtshamn, en butik, ett café och en bränsledistributionsstation. På området finns dessutom restaurangen Byggan, som ordnar mångsidiga evenemang.

Kontaktuppgifter:
Porkala Marin
Dragesvägen 108, 02400 Kyrkslätt
045 260 2633  
porkalamarin@seapoint.fi 

https://www.facebook.com/porkalamarin

Restaurang Bryggan

Satamayhdistys-Linlo Marina ry

Mer information: linlomarina.fi/

Polletten till sjösättningsrampen i Linlo hamn kan årligen köpas i kommunens servicekontor till priset 30 euro. Vi frågar efter bilens och trailerns registernummer.

Kantviks småbåtshamn

Mer information: kantvikinpurjehtijat.fi/

Andra småbåtshamnar på kommunens område

Medvastö småbåtshamn

Ytterligare information: Kirkkonummen kala- ja metsämiehet Ry www.kkmm.fi

Vrakparken i Porkala

En kuriositet i Kyrkslätt är den internationellt betydande Vrakparken i Porkala, som nu i början omfattar fyra mångsidigt presenterade vrak. Varje sommar märker man med bojar ut nya vrak på området. Under vattnet finns skyltar om vraken som man satt upp för dykare och lodlinor med hjälp av vilka dykarna lätt kan ta sig från ett objekt till ett annat.

Om du inte dyker, så kan du bekanta dig med vraken också på land på Vrakparkens internationella webbplats på engelska. På webbplatsen finns tredimensionella fotografier och videor av vraken. Du kan rotera och fokusera dem tredimensionellt. Bekanta dig på webben t.ex. med vraket Alko, som sjönk med en kalkstenslast i slutet av 1800-talet, eller med vraket av det gåtfulla krigsfartyget Tykkikylki.

Den internationella webbplatsen för Vrakparken i Porkala: http://wreckpark.eu

Vrakparkens Facebook-sida: https://www.facebook.com/hylkypuisto

Arrangör av vrakdykningar: https://www.facebook.com/deeptech.sukellustukialus