Hälsoundersökningar i Kyrkslätts kommun för arbetslösa personer

En kommuninvånare som är arbetslös har rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning.

Det rekommenderas att hälsoundersökningen görs genast i början av arbetslösheten, men även personer som varit arbetslösa en längre tid har samma möjlighet till hälsoundersökning. Hälsoundersökningen utförs av en hälsovårdare som också reserverar tiden för undersökningen. Vid behov hänvisas den som undersöks till mottagning hos husläkare, rehabiliteringsläkare eller annan sakkunnig.

Vid hälsoundersökningen kartlägger man hälsorisker, ger hälsorådgivning och gör en preliminär bedömning av arbetsförmågan. Avsikten är också att med alla åtgärder stödja och främja återgång till arbete. Efter hälsoundersökningen ger en sakkunnig inom hälsovården en bedömning av klientens hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga. Vid behov upprättas en vård- och eller rehabiliteringsplan. Undersökningen tar ungefär en timme.

Kommuninvånaren kan söka sig till hälsoundersökning via TE-centralen, socialtjänsterna, hälsovårdstjänsterna eller Toimaris sysselsättningstjänster. Kommuninvånaren kan också själv reservera tid för hälsoundersökningen genom att ringa numret 040 1269 753, vardagar kl. 9–15.

Tjänsten grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010, 13 §.

Medborgare
Arbete och arbetslöshet - Arbetsförmåga och yrkesinriktad rehabilitering
rehabilitering / social rehabilitering

Hälsoundersökningar

(tjänsten med tidsbeställning)

 

Sysselsättningstjänster Toimari

Gamla Kustvägen 254

02400 Kyrkslätt

 

hälsovårdare
040 1269 753