Hälsostationernas telefonservice förnyas i november

08.10.2020 10:10

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Hälsostationernas telefonservice förnyas fr.o.m. 4.11.2020. Syftet med förnyelsen är att förbättra servicen. I fortsättningen kan vi bättre beakta rusningstopparna  och hur brådskande ärendet är.

Fr.o.m. 4.11.2020 är det gemensamma tidsbeställningsnumret för hälsostationerna i centrum, Masaby och Veikkola 09 29683401.

I samband med samtalet kan kunden välja vad samtalet gäller (till exempel tidsbokning i brådskande eller icke-brådskande fall).

Vi ringer tillbaka till kunden i prioritetsordning.

Fyr logo