Hälsostationer - Akutmottagning och jour

Öppenmottagning för brådskande vård vid hälsocentralen i Kyrkslätts centrum (jouren) är öppen varje dag kl. 8.00-20.00 (också på veckoslut och helger)

Om du har infektionssymtom, se instruktioner. Du får också mera information på följande webbplatser; HUS, THL och omaolo.

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden koronabotti.hus.fi/sv

 

Kyrkslättsborna kan använda Jorvs jour kl. 20.00-8.00.

I nödsituationer ring 112.

Då du blir akut sjuk, ring på vardagen först till din egen hälsostation. Ditt samtal besvaras av en skötare som bedömer ditt vårdbehov och ger anvisningar för fortsättningen.

I brådskande fall kan du också direkt uppsöka akutmottagningen i centrum. Skötaren bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är. Vi sköter patienterna enligt hur brådskande vårdbehovet är.

Ifall du får en remiss från akutmottagningen till röntgen eller laboratorium, är HNS-röntgens och HNS-laboratoriets verksamhetsställen i centrum öppna vardagar under dagtid. Du kan också uppsöka andra HNS-verksamhetsställen.

Laboratoriet Tidsbeställning och patientrådgivning 09 471 86800  mån–fre kl. 7.30–15.30    och via internet:       https://secure.vihta.com/public-ng/hus/#/home

Jourhjälpen 116 117

Du kan ringa Jourhjälpen 116 117 dygnet runt varje dag i veckan om du behöver få råd om vård av sjukdomar eller om uppsökande av vård. Ring jouhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dej till jouren. Då din egen hälsostation är stängd kan du också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Förstahjälpen och jouren
första hjälpen / akutvård

Hälsocentralens akutmottagning 

kl. 8.00-20.00
09 2968 3400


Mottagningstjänsternas tidsbeställning 


Centrums hälsostation
Tjänstevägen 1
09 2968 3401


Masaby hälsostation
Lingonbacka 12
09 2968 3500


Veikkola hälsostation
Koskisvägen 3
09 2968 3600


Tidens avbeställning
050 413 7413


Ledande överläkare

Kaija Hannula
050 376 9930