Hälsostationer - Akutmottagning och jour

Öppenmottagning för brådskande vård vid hälsocentralen i Kyrkslätts centrum (jouren) är öppen varje dag kl. 8.00-20.00 (också på veckoslut och helger)

Om du har infektionssymtom, se instruktioner. Du får också mera information på följande webbplatser; HUS, THL och omaolo.

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden koronabotti.hus.fi/sv

 

Kyrkslättsborna kan använda Jorvs jour kl. 20.00-8.00.

Uppsökning av vård på akutmottagningen kl. 8–20

För att få en bedömning av vårdbehovet och vårdanvisningar, ring den centraliserade telefontjänsten för sjukskötarens och läkarens mottagningstjänster 09 2968 3401 (öppen må–fr kl. 8-15.30).

Jourhjälpen 116117

Jourhjälpen hjälper då hälsostationen är stängd. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdplats, och där får du också råd vid akuta hälsoproblem då den egna hälsostationen är stängd.

Jourhjälpen betjänar inte i följande coronarelaterade frågor:
tidsbokning till coronatest, testresultat, sjukledighetsintyg, karantänbeslut, vaccintidsbokningar och frågor som rör coronapass. Ring 116117 om du inte klarar dig hemma med coronavirussymtomen och behöver hjälp.

I livshotande situationer, ring 112.

I brådskande fall kan du också direkt uppsöka akutmottagningen i centrum. Sjukskötaren på akutmottagningen bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är. Vi vårdar patienter i prioritetsordning.

Ifall du får en remiss från akutmottagningen till röntgen eller laboratorium, är HUS-röntgens och HUS-laboratoriets verksamhetsställen i centrum öppna vardagar under dagtid. Du kan också uppsöka andra HUS-verksamhetsställen.

HUS Laboratoriets tidsbeställning och patientrådgivning: 09 471 86800  mån–fre kl. 7.30–15.30  eller via nätet här 

HUS Bilddiagnostikens tidsbeställning och patientrådgivning:  09 471 80900 vardagar kl. 8.30–15.30.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Förstahjälpen och jouren
första hjälpen / akutvård

Hälsocentralens akutmottagning 

kl. 8.00-20.00
Stubbhagen 6, 02400 Kyrkslätt


Mottagningstjänsternas tidsbeställning 

09 2968 3401 må-to kl. 8-15.30, fre kl. 8-15


Centrums hälsostation
 Åängsvägen 2, 02400 KyrkslättMasaby hälsostation
Lingonbacka 12, 02430 Masaby

Veikkola hälsostation
Koskisvägen 3, 02880 Veikkola

Tidens avbeställning
050 413 7413

Vik. ledande överläkare

Laura Kongas