Hälsosocialarbete

Kyrkslätts hälsosocialarbete

Ni kan kontakta hälsocentralens socialarbetare, då Ni vill diskutera Er livssituation och/eller önskar få uppgifter och råd t.ex. i följande situationer.

  • då en sjukdom leder till förändringar i arbetsförmåga, utkomst eller människorelationer
  • då Ni behöver information om socialförsäkring, socialskydd, socialservice, rehabiliteringsmöjligheter eller rättsskydd
  • då Ni har drabbats av en allvarlig sjukdom eller olycka och behöver stöd
  • då Ni på grund av hög ålder inte längre klarar Er ensam eller med hjälp av familjen eller då Ni behöver stöd som närstående

Vi kan tillsammans söka och finna resurser och lösningar som hjälper Er i situationen, ofta i samarbete med andra sakkunniga. Servicen är avgiftsfri.

Medborgare
Hälsovårdens rådgivnings- och handledningstjänster
skötsel /

Mottagning

Hälsostationen i centrum

Tjänstevägen 1

02400 Kyrkslätt


Tidsbeställning och telefonkonsultation


Ni kan kontakta hälsosocialabetaren i ärenden gällande personer i arbetsförd ålder

Socialarbetare

tfn 040 126 9120