Hälsokontroller för personer utan arbete

En kommuninvånare som saknar arbete har rätt till hälsogranskning.

Vid hälsogranskningarna utreds personens arbetsförmåga, eventuell hälsohinder som hänför sig till sysselsättning samt förutsättningar för ansökan om invalidpension.

Personen kan söka sig till hälsogranskning via TE-centralen, socialtjänsterna, hälsovårdstjänsterna, TYP-tjänsterna eller den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Den remitterande instansen skriver en remiss till granskningen och skickar den till hälsovårdarna vid de olika hälsostationerna. Hälsovårdarna kallar till granskning, efter vilken man enligt den gemensamma bedömningen bokar tid hos husläkaren på den egna hälsostationen samt vid behov hos rehabiliteringsläkare.

Personen hänvisas på basis av resultatet gällande hälsotillståndet antingen till aktivering och rehabiliterande arbetsverksamhet, annan sysselsättningsfrämjande verksamhet eller till fortsatta undersökningar enligt läkarens ordination.

Medborgare
Arbete och arbetslöshet
257
rehabilitering / social rehabilitering