Hälsokontroller för arbetslösa i Kyrkslätts kommun

En kommuninvånare som är arbetslös har rätt till en avgiftsfri hälsogranskning.

Det rekommenderas att hälsogranskningen görs genast i början av arbetslösheten, men även personer som varit arbetslösa en längre tid har samma möjlighet till hälsogranskning. Hälsogranskningen utförs av en hälsovårdare som också reserverar tiden för granskningen. Vid behov hänvisas den som undersöks till mottagning hos husläkare, rehabiliteringsläkare eller annan sakkunnig.

Vid hälsogranskningen kartlägger man hälsorisker, ger hälsorådgivning och gör en preliminär bedömning av arbetsförmågan. Avsikten är också att med alla åtgärder stödja och främja återgång till arbete. Efter hälsokontrollen ger en sakkunnig inom hälsovården en bedömning av klientens hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga. Vid behov upprättas en vård- och eller rehabiliteringsplan. Granskningen tar ungefär en timme.

Kommuninvånaren kan söka sig till hälsogranskning via TE-centralen, socialtjänsterna, hälsovårdstjänsterna, TYP-tjänsterna eller sysselsättningsenheten Toimari. Kommuninvånaren kan också själv reservera tid för hälsogranskningen genom att ringa numret 040 1269 753, vardagar kl. 9 - 15. Hälsogranskningarna görs på Toimari i Masaby, adressen är Hvittorpsvägen 6.

 

Tjänsten grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010, 13 §.

Medborgare
Arbete och arbetslöshet
rehabilitering / social rehabilitering