Hälsogranskning för personer i uppbådsålder

22.03.2018 10:38

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Personer i uppbådsålder bör gå på hälsogranskning. Hälsogranskningen görs av studerandehälsovården, på studieorten. Om du studerar på annan ort, ta kontakt med din hälsovårdare på studieplatsen

Beställ tiden så fort som möjligt.

Studerande vid Kyrkslätts gymnasium och övriga svenskspråkiga som inte studerar

Hälsovårdare Antonina (Nina) Carlberg, tel. 040-126 91 45

Lämna ringbud i telefonsvararen

Tilläggsuppgifter:

Anna-Lotta Aaltonen
avdelningsskötare
tel: 050 3107064 

stetoskooppi