Hälsocentralläkare, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, hälsovårdtjänster

09.01.2019 09:34

Kategori: Kungörelse

Hälsocentralläkare

 

 

Vi söker en hälsocentralläkare till Kyrkslätts kommun efter att föregångaren har övergått till andra uppgifter.

 

Hälsocentralläkaren arbetar inom hälsovårdstjänsterna inom Kyrkslätts vård- och omsorgssektor. Om arbetsbeskrivningen kan man framföra önskemål. Utöver mottagning gör våra läkare mångsidigt olika sektorsarbeten.

Ledande överläkaren är chef för hälsocentralläkaren.

 

I kommunen arbetar cirka 30 läkare, varav den största delen är långvariga, fastanställda läkare. Våra befattningsunderlag är välbesatta. På vårt verksamhetsställe ordnas mångsidig utbildning och vi fungerar som utbildningshälsocentral vid universitetet.

 

Kyrkslätt ligger invid goda trafikförbindelser i huvudstadsregionen.

 

Arbetet börjar 1.4.2019 eller enligt överenskommelse.

 

Behörighetskravet är specialläkarexamen inom allmänmedicin, även läkare i specialiseringsskede kan beaktas. Vi önskar att du har goda samarbetsfärdigheter.

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt minst nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

 

Arbetstid och lön: om arbetstiden kan avtalas, veckoarbetstid 38,25 h. Lokalt löneavtal.

 

Ytterligare information

ledande överläkare Kaija Hannula, tfn 050 376 9930

chef för resultatområdet hälsovårdstjänster Arja Liinavuori 050 350 3925

 

Ansökningar senast 8.2.2019 före kl. 12.00 via Kommunrekrys elektroniska blankett (jobbnyckel 208514).

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi