Hälsocentralläkare   Kirkkonummen kunta, PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Terveyspalvelut   Jobbnyckel 257965  

01.11.2019 13:22

Kategori: Kungörelse

Hälsocentralläkare

 

Kirkkonummen kunta, PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Terveyspalvelut

 

Jobbnyckel 257965

 

 

Hälsocentralläkare

 

Vi söker en hälsocentralläkare till Kyrkslätts kommun efter att föregångaren har gått i pension.

 

Hälsocentralläkaren arbetar inom hälsovårdstjänsterna inom Kyrkslätts vård- och omsorgssektor. Man kan framföra önskemål om arbetsbeskrivningen. Utöver arbetet vid mottagningen gör våra läkare mångsidigt olika sektorsarbeten.

Ledande överläkaren är chef för hälsocentralläkaren.

 

I kommunen arbetar cirka 30 läkare, varav den största delen är långvariga, ordinarie läkare. Våra befattningsunderlag är välbesatta. På vårt verksamhetsställe ordnas mångsidig utbildning och vi fungerar som utbildningshälsocentral vid universitetet.

 

Arbetet börjar 2.1.2020 eller enligt överenskommelse.

 

Behörighetskravet är specialläkarexamen inom allmänmedicin, även läkare i specialiseringsskede kan beaktas. Vi önskar att du har goda samarbetsfärdigheter.

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt minst nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

 

Arbetstid och lön: om arbetstiden kan avtalas, veckoarbetstid 38,25 h. Lokalt tjänstekollektivavtal.

 

Ytterligare information

ledande överläkare Kaija Hannula, tfn 050 376 9930

överläkare för öppenvården Johanna Rauste 040 126 9528

ansvarsperson för resultatområdet hälsovårdstjänster Arja Liinavuori 050 350 3925

 

Ansökningar senast 2.12.2019 på Kommunrekrys elektroniska blankett (jobbnyckel 257965) www.kuntarekry.fi

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.