Hälso- och sjukvårdstjänsterna för personer med en utvecklingsstörning i Nyland – tillgodoses behoven?

23.11.2020 09:20

Kategori: Service

Representanter för kommunerna och samkommunerna i Nyland samt för HUS har startat en utredning för att definiera vårdstigarna och nivåindelningen av vården för personer med en utvecklingsstörning och för att definiera en modell för genomförandet av hälsotjänsterna och servicekedjorna. Målet är sömlösa vårdstigar, ett fungerande samarbete mellan olika instanser och rätt förhållande mellan tillgänglighet och behov. 

Vi ber dig vänligast att svara på enkäten senast den 2.12.2020. Genom att svara på enkäten kan du påverka utvecklingen av hälsotjänsterna och servicekedjorna för personer med en utvecklingsstörning.

Det är frivilligt att svara men vi värdesätter mycket dina åsikter kring det som frågas. Det finns inga rätt eller fel svar på frågorna utan syftet är att kartlägga dina åsikter om det som frågas. Det tar cirka 5-10 minuter att svara på enkäten. Du svarar anonymt. Svaren hanteras absolut konfidentiellt.

Om du är intresserad av att delta i utvecklingen av hälsotjänsterna för utvecklingsstörda och vill lämna dina kontaktuppgifter för detta, skriv ett meddelande till adressen: tiina.hannikainen@espoo.fi. Ange i meddelandet ditt namn, ditt telefonnummer och om du är myndig och har en utvecklingsstörning, om du är vårdnadshavare till ett minderårigt barn eller om du är en närstående, assistent eller skötare till en person med utvecklingsstörning och sköter ärenden inom hälso- och sjukvården för personen. Skriv i meddelandet också att du skickar uppgifterna för att delta i utvecklingen.

Svara på enkäten

Enkäten besvaras elektroniskt. Enkäten öppnas via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/B0372D13F2931674

Varmt tack för dina svar!

Kontakt information: tiina.hannikainen@espoo.fi, puhelin:040 5059727 

""