Hälsningar från skolungdomsarbetarna i Kyrkslätt!

22.09.2021 12:33

Kategori: Unga Ungdoms- och idrottstjänster Skolor

Hej! Vi är Kyrkslätts skolungdomsarbetare Satu Paukku, Katharina Koschinski och Jaakko Oksanen. I januari 2021 fick vi möjligheten att gå med i projektet Kaikki kimpassa skolessa i Kyrkslätt. Jaakko arbetar i Veikkolan koulu och Nissnikun koulu, Katharina i Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium och Porkkalan lukio och Satu i Jokirinteen koulu och Papinmäen koulu.

 

- Vi skolungdomsarbetare är i skolan för eleverna. Betoningen ligger på att stöda de ungas välmående. Skolungdomsarbetet möjliggör gemensam verksamhet i olika former i skolan, t.ex. rastverksamhet av olika slag, gruppbildningar och temalektioner om olika ämnen, så som att respektera andra, självkänsla och vikten av vänskap. Vi erbjuder eleverna stöd med låg tröskel.

Skolungdomsarbetaren verkar i skolan som en pålitlig vuxen, som lyssnar, stöder och handleder eleverna vid behov. Skolungdomsarbetarna har en egen lokal i skolan dit eleverna kan komma under dagen för att prata eller t.ex. spela spel på rasterna.

 

- Ungdomarna kan nå oss också via some! Vi har personliga Instagram- och Snapchat-konton samt ett gemensamt Tiktok-konto. Med hjälp av dem försöker vi skapa kontakt till ungdomarna och tar kontakt med dem via plattformar som är naturliga och bekanta för dem. I våras då vi övergick till distansskola, använde vi t.ex. mångsidigt olika sociala medieplattformar för att stöda eleverna.

 

Skolungdomsarbetet har ökat samarbetet mellan olika aktörer både inom skolan och utanför den. Samarbetet mellan skolan och ungdomsväsendet har förtätats, och man har genomfört det bl.a. genom att ordna gemensamma temadagar och evenemang. Andra samarbetsparter är exempelvis det uppsökande ungdomsarbetet, socialväsendet och missbrukarvårds- och mentalvårdstjänsterna, som skolungdomsarbetaren kan kontakta vid behov.

Eleverna uppskattar skolungdomsarbetet

Vi samlade in respons av eleverna om skolungdomsarbetet, och på basis av den uppskattas skolungdomsarbetet bland eleverna.

 

·       ”Det är alltid bra stämning i skolungdomsarbetarnas elevrum, och där får man göra saker i egen takt.”

·       ”Det är fint att det finns flera pålitliga och trygga vuxna i skolan”.

·       ”Skolungdomsarbetarna ökar positiviteten”.

·       ”Det är trevligt att det finns en vuxen som inte ser oss som elever utan som unga”.

·       ”En trygg vuxen som är anträffbar utan tidsbeställning och som har tid.”

·       ”Du är väl här nästa år också?”

Ytterligare information om skolungdomsarbetet:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster,
nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

På fotot: Katharina Koschinski, Jaakko Oksanen och Satu Paukku

på bilden skolungdomsarbetare Katharina Koschinski,  Jaakko Oksanen och Satu Paukku