Haapajärven päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem ligger i vackert kulturlandskap bredvid gamla Haapajärvi kyrka. Den ursprungliga skolbyggnaden är från 1896 och den renoverades grundligt till vårt trivsamma daghem 2006.

I vårt daghem, som är delat på två våningar, finns det tre grupper: Pumpulit, Pellavat och Villat. Pellavat och Villat är grupper för större barn och har sina rum i övre våningen, och gruppen Pumpulit, som är småttingarna i vårt hus, håller till i nedre våningen. I vårt stämningsfulla rum på nedre våningen avnjuter vi dagens måltider. Rummet används också för annan aktivitet.

Vår verksamhet

Grundförutsättningen för vår verksamhet är att vi möter barnet som individ och respekterar barndomen som livsskede. Vi planerar verksamheten utgående från barnets behov och intressen med hjälp av olika projekt och genom att använda funktionella metoder. För oss är det viktigt att hitta varje barns styrkor och skapa en uppmuntrande och positiv atmosfär där barnet mår bra och kan skapa en positiv självbild.

Här i det naturnära landskapet är det lätt att bekanta sig med naturens mångfald. Att röra sig i naturen och att bekanta sig med naturen är en viktig del av vår verksamhet.

Hos oss prioriterar vi att barnen leker. Vi respekterar barnet och barnets lek och skapar möjlighet för långvariga lekar i en lugn atmosfär. En trygg famn, närhet och trygghet och att se barnen som individer är ledstjärnor i vår verksamhet.

I enlighet med principerna för fostringsgemenskap har vi ett tätt samarbete med vårdnadshavarna och respekterar deras åsikter.Vi vill tillsammans med barnens vårdnadshavare fostra glada och nyfikna barn med god självkänsla. För oss är det viktigt att barnet känner: jag mår bra här på daghemmet!

Vårt daghem är också med i programmet Småbarnspedagogik i rörelse. Vi utnyttjar det vi lärt oss under projektet På tidsresa. Vårt daghem deltar också i programmet Grön flagg för hållbar utveckling.

Varje barn har en egen digital portfolio, som vi bygger på tillsammans med barnen och vårdnadshavarna. Barnet dokumenterar sina intressen, sin uppväxt, utveckling och sitt lärande i sin portfolio tillsammans med pedagogen och vårdnadshavaren.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupper Ålder Telefonnummer
Pumpulit 0-3 040 583 5496
Tähtöset 3-5 040 126 9452
Villat 3-5 040 583 5242

Öppettider:
6.30–17.00

Om barnet behöver vård utanför de ovan angivna öppettiderna, vänligen diskutera det med daghemsföreståndaren. 

Adress:
Träkyrkovägen 24
02880 Veikkola

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Krista Lappalainen
040 836 1742

Vice föreståndare:
Helena Viitala
040 126 9126

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Kurator inom småbarnspedagogik:
Patricia Envall
040 589 3063

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741