Gymnasisternas diplomarbeten i bildkonst i gemensam utställning i Esbo

21.03.2018 15:30

Kategori: Unga Utbildning

Studerande som avlagt gymnasiediplomet i bildkonst i Porkkalan lukio ställer ut sina arbeten i Esbo kulturcentrums utställningslokal genast efter påsk 3-9.4.2018 vid utställningen Visions2018. Utställningen är gemensam för Etelä-Tapiolan lukio, Pohjois-Tapiolan lukio, Tapiolan lukio och Porkkalan lukio.

Åtta elever har den här våren avlagt diplom i bildkonst i Porkkalan lukio. Gymnasiediplomen är ett slutarbete i konst- och färdighetsämnen, som närmast likställs med studentskrivningarna i läsämnen. Diplomet i bildkonst består av ett verk med en tillhörande portfolio. Den studerande väljer sin uppgift bland de nationella uppgifterna som är gemensamma för alla gymnasier. Bedömningen görs i samarbete med en extern bedömare och det ordnas alltid en utställning av diplomarbetena för allmänheten.

diplomarbete i bildkonst i gymnasiet